الگوهای ارتباطی در خانواده ها از دیدگاه ستیر:

زمانی که نوعی فشار در زندگی وجود داشته باشد برخی مردم از چهار طریق به مقابله با آن می‌پردازند. این چهار نمونه تنها در زمانی اتفاق می‌افتد که شخص در مقابل فشار عکس العمل نشان می‌ دهد. ستیر 4 الگوی ارتباطی را مطرح می‌کند که پیام ها در این چهار الگو دو سطحی هستند. در خانواده‌های آشفته انتقال پیام به صورت دو سطحی است. شخص فرستنده از اینکه پیام دو سطحی می‌فرستد ناآگاه است اما شنونده به دو پیام توجه دارد مانند تفاوت بین کلمات و حرکات بدنی- مثال: فرد لبخندی بر لب داشته باشد و با کلمات بگوید «حالم خیلی بد است».

1-سازش گر (yes people)

کلمات: موافقت آمیز

بدن حالت رقت آمیز به خود می‌گیرد «من بیچاره‌ام»

درون: من احساس هیچ بودن می‌کنم، من بی ارزشم.

فرد سازش گر همواره سخنانش در جهت جلب توجه دیگران است و سعی می‌کند از هر موضوعی که موجب ناخوشایندی دیگران می‌شود معذرت خواهی کند و هرگز مخالفتی نشان ندهد. دنبال تائید دیگران است.

2-سرزنشگر

کلمات: مخالفت آمیز «هیچ وقت کاری را درست انجام نمی‌دهی»

بدن: وضع ملامت کننده دارد «در اینجا من ارباب هستم»

درون: هیچ کس به من اهمیت نمی‌دهد و اگر سرزنششان نکنم هیچ کس کاری انجام نمی‌دهند.

ضعف: من تنها و ناموفقم، کسی مرا دوست ندارد.

سرزنشگر: ایراد گیر و خود کامه است.

سرزنشگر معمولاً با عبارتی مانند «تو هرگز اینکار را نمی‌کنی» همیشه چنین می‌کنی، چرا همیشه تو …» … شروع می‌کند. 

3-حسابگر:

کلمات بیش از اندازه معقول است.

بدن: «من آرام: خونسرد و آسوده خاطرم»

درون: احساس می‌کنم آسیب پذیرم (ضعف) قدرت- من باید کاری بکنم تا مردم متوجه شوند که انسانی باهوش هستم و فقط منطق و عقاید هستند که می‌توانند مورد قبول باشند و مرا مجاب کنند. حسابگر بسیار مرتب و معقول است و اصلاً نشان نمی‌دهد که احساسات دارد. فردی است آرام خونسرد و آسوده خاطر صدایش خشک و یکنواخت بوده، کلماتی که به کار می‌برند به نظر انتزاعی می‌رسد. بدنش خشک و سرد از دیگران بریده است.
 
4-گیج (نامربوط)

کلمات: کلمات نامربوط معنی ندارند.

بدن: کج و نابجا

درون: هیچ کس توجهی به من ندارد ، هیچ جا جایم نیست (ضعیف).

قدرت: برای اینکه توجه دیگران را جلب کنم باید دست به کارهای افراطی بزنم.

هر عملی که از یک آدم گیج ، سر می‌زند و هر حرفی که از دهانش خارج می‌شود با آنچه دیگران می‌گویند و کاری که می‌کنند نامربوط است. هیچ وقت جوابی به جا نمی‌دهد. احساس درونی او به افراد مات و مبهوت شباهت دارد. صدایش مرتب بالا و پایین می‌رود. فکرش هیچ جا متمرکز نیست.

مشاوره خانوادههمه موضوعات

الگو ارتباطیخانوادهدیدگاه ستیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *