1-تعیین نوع خدمات و زمان مورد نیاز (حداقل زمان 45 دقیقه) و تاریخ مراجعه از بخش زیر

توجه : مراجعینی که به صورت زوج تمایل به دریافت مشاوره دارند در صورت لزوم دو وقت مشاوره 45 دقیقه دریافت نمایند.

2-واریز پیش پرداخت رزرو خدمات مشاوره حضوری (پس از کسر پول از حساب شما جهت اطمینان از اختصاص وقت مجدد به صفحه وقتها مراجعه و خط خوردن وقت را مشاهده نمایید یا با ما با شماره 44404741-021 در تماس باشید)

3-یک روز قبل از تاریخ مراجعه به شما توسط پیامک یادآوری خواهد شد.

4-در صورتی که در نوبت رزرو شده در محل حضور نداشته باشید پیش پرداخت مربوطه به جهت وقت اختصاص یافته به رزرو کننده ، عودت نخواهد شد.

5-پیش پرداخت واریزی در زمان حضور مراجع در هزینه کل خدمات مشاوره منظور و از حساب وی کسر خواهد شد.

6-در صورت نیاز با تماس تلفنی در لیست وقتهای اورژانسی قرار خواهید گرفت.

7-روز های فرد دفتر غرب و روزهای زوج دفتر شمال میباشد.

8-مراجعین محترم تمام تلاشمان این هست که در ساعتی که وقتتان را رزرو فرمودید خدمات مشاوره دریافت کنید ولی گاهی تداخل در وقتها پیش می آید ، پیشاپیش از شکیبایی شما سپاسگزاریم.

بارگذاری...